In Finnish below

PDF

FINAL CALL FOR PAPERS – History & Philosophy of Education summer days
THE 13TH MEETING OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF EDUCATION
7-9 June 2017, University of Tampere, Finland

VENUE: University of Tampere, Faculty of Education, Virta-building.
Address: Åkerlundinkatu 5

We are pleased to welcome you to the 13th Summer Days of the Finnish
Research Network on History and Philosophy, this time to be held in Tampere, Finland 7-9th June 2017! We offer an opportunity for exchanging ideas, presenting new research and connecting with old friends and new. We look forward to seeing  you in Tampere.

Students are welcomed to present their theses and we strongly recommend that their participation will be recognized as part of their studies.

The seminar has no registration fee.
Sessions will be either in English or Finnish or bilingual.

ORGANIZERS:

 • Research group Equality and Planetary Justice in Adult, Vocational and Higher Education
 • Finnish Educational Research Association
 • VET & Culture Network
 • Research programme Freedom and Responsibility of Popular Adult Education
 • Finnish Society for Research on Adult Education
 • Active Democratic Citizenship and Adult Learning ESREA-network

The THEME of the 13th meeting: DISCIPLINARY STRUGGLES IN THE HISTORY OF EDUCATION

The event invites senior and junior researchers, students and practitioners to discuss and debate about different kinds of disciplinary struggles in the history of education, preferably from historical and philosophical perspectives.

Discipline is a core concept in education, both in practice and in theory. Are educational practices necessarily also disciplinary despite their overt commitment to empowerment and emancipation, and how have the conceptions about discipline  transformed historically and in different contexts? While justification of educational practices is increasingly based on authorized knowledge about education, how has the ownership and power of educational knowledge transformed historically and in different  contexts?

The position of education as a discipline has always been controversial: is it a genuine academic subject (science) with its distinctive categories, concepts and theories or just application of conceptual and theoretical tools from other  disciplines? Has the traditional human-centered fixation to certain disciplines – such as psychology, sociology, philosophy, economy – also contributed to environmental, economic and social crisis, which endanger the continuity of human life itself? What counts  as education and educational knowledge is also essential for diversification of educational discipline into sub-fields or even new disciplines. This in turn relates closely to diversification of educational professionals, whose conceptions about education  may fundamentally differ and even contradict each other.

SHOULD YOU SUBMIT A PAPER? You do not need to be a historian or a philosopher in order to participate. What is truly important is that your argumentation is somehow based on historical or philosophical reasoning.

Even though the meeting theme is disciplinary struggles in the history of education, papers on other topics are also welcome. Here is a list of possible topics: the development or characteristics of particular educational idea, practice,  institution, research paradigm, method, or conceptual framework; methodological investigations; theoretical analysis of interrelationship between education and society, gender, culture, economics, politics, media, religion, or historical figures and turning  points. – These were just examples. Paper abstracts on any other area are also welcome.

CONTACT: Professor Anja Heikkinen anja.heikkinen(at)uta.fi

IMPORTANT DATES:

 • October 2016 First call for papers
 • November 2016 Abstract submission opens
 • January 2017 Registration opens
 • 17th March 2017 Deadline for abstracts – Please note the extended deadline –
 • 31st March 2017 Notification of acceptance
 • 28th April 2017 Deadline for registration
 • 7–9th June 2017 Summer Days of the Finnish Research Network on History and Philosophy

More information about the program, call for papers and conference practicalities will be available on the conference website https://equjust.wordpress.com/hifi2017/

Welcome!


KASVATUKSEN HISTORIAN JA FILOSOFIAN PÄIVÄT

AJANKOHTA: 7.–9.6.2017
PAIKKA: Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta (Åkerlundinkatu 5)

Lämpimästi tervetuloa Suomen kasvatuksen historian ja filosofian verkoston 13. kesäpäiville Tampereelle. Tapahtuma kutsuu koolle vanhoja ja uusia tuttuja, varttuneita ja nuoria tutkijoita, opiskelijoita ja käytännön toimijoita. Perustutkinto-opiskelijat  ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan ja pitämään alustuksia tutkimusaiheistaan. Suosittelemme, että osallistumisesta annetaan opintopisteitä, joista kannattaa keskustella esim. oman ohjaajan kanssa.

Tapahtumassa ei ole ilmoittautumismaksua.

Tapahtuma on kaksikielinen. Esityksen voi pitää suomeksi tai englanniksi.

JÄRJESTÄJÄT:

 • Equality and Planetary Justice in Adult, Vocational and Higher Education –tutkimusryhmä (UTA)
 • Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -ohjelma
 • Aikuiskasvatuksen tutkimusseura
 • Vocational Education and Culture -tutkimusverkosto
 • ESREAn Active Democratic Citizenship and Adult Learning -verkosto

TEEMA: KASVATUKSEN HISTORIAN DISIPLINAARISET KAMPPAILUT

Disipliini – kuri, järjestys, oppiaine – kuuluu kasvatuksen ydinkäsitteisiin, niin käytännössä kuin teoriassakin. Ovatko kasvatuskäytännöt väistämättä myös kurinpidollisia, vaikka julkilausutusti sitoutuisivatkin valtauttamiseen ja vapauttamiseen?  Miten käsitykset kurista ovat vaihdelleet historiallisesta ja kulttuurisesta kontekstista toiseen? Kun kasvatuskäytännöt enenevästi oikeutetaan etuoikeutetulla kasvatusta koskevalla tiedolla, miten kasvatustiedon hallinta ja valta muuttunut historiallisesta  ja kulttuurisesta kontekstista toiseen? Kasvatustieteen asema tieteiden joukossa on aina ollut kiistanalainen: onko se itsenäinen tieteenala omine kategorioineen, käsitteineen ja teorioineen, vai muiden tieteenalojen käsitteiden ja teorioiden soveltamista?  Ja onko kasvatustieteen kiinnittyminen tiettyihin ihmiskeskeisiin tieteenaloihin kuten psykologiaan, sosiologiaan, filosofiaan ja taloustieteeseen, osaltaan myötävaikuttanut ympäristöllisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin kriiseihin, jotka voivat vaarantaa  ihmiselämän jatkumisen? Kasvatukseksi ja kasvatustiedoksi tunnustaminen vaikuttaa myös oleellisesti kasvatuksen ja kasvatustieteen jäsentymiseen osa-alueiksi tai jopa uusiksi toiminnan ja tieteen aloiksi. Nämä puolestaan oikeuttavat kasvatustyön eriytymisen  ammatteihin (professioihin), joiden käsitykset kasvatuksesta voivat erota toisistaan merkittävästi tai olla jopa ristiriidassa keskenään.

JÄTTÄISINKÖ PAPERIN? Sinun ei tarvitse olla filosofi tai historioitsija osallistuaksesi. Kaikki teemasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita keskustelemaan ja väittelemään – ensi sijassa historiallisesta ja filosofisesta perspektiivistä  – kasvatuksen moninaisista disiplinaarisista kamppailuista. Voit jättää paperin myös muusta aiheesta ja tulla tapaamaan tuttuja ja tekemään uusia.

LISÄTIETOJA: Professori Anja Heikkinen anja.heikkinen(at)uta.fi

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT:

 • Lokakuu 2016: Ensimmäinen esitelmäpyyntö
 • Marraskuu 2016: Abstraktien jättö alkaa
 • Helmikuu 2017: Ilmoittautuminen alkaa
 • 17.3.2017 Viimeinen abstraktien jättöpäivä – Huom. abstraktien jättöpäivää on jatkettu.
 • 31.3.2017 Ilmoitus abstraktien hyväksymisestä
 • 28.4.2017 Viimeinen ilmoittautumispäivä
 • 7.-9.6.2017 Kesäpäivät

TAPAHTUMAN VERKKOSIVU (ja esim. abstraktien jättö):  https://equjust.wordpress.com/hifi2017/.

Tervetuloa!

Tallenna

Tallenna