Remember to register for the History & Philosophy of Education summer event – Disciplinary Struggles in the History of Education

(In Finnish below)

The organizers of the Summer days for History & Philosophy of Education are pleased to invite you to the event and workshops to be held at the University of Tampere from 7th-9th June 2017. Registration to the event is free.

We welcome you to join us also without a paper. The event suits well also for students and we strongly recommend that their participation will be recognized as part of their studies. You do not need to be a historian or a philosopher in order to participate. What is truly important is that you are interested in historical or philosophical reasoning.

We offer an opportunity for exchanging ideas, presenting new research and connecting with old friends and new. We look forward to seeing  you in Tampere.

Registration and more information: https://equjust.wordpress.com/hifi2017/registration/

The theme of the meeting: Disciplinary struggles in the History of Education

The event invites senior and junior researchers, students and practitioners to discuss and debate about different kinds of disciplinary struggles in the history of education, preferably from historical and philosophical perspectives.

Discipline is a core concept in education, both in practice and in theory. Are educational practices necessarily also disciplinary despite their overt commitment to empowerment and emancipation, and how have the conceptions about discipline  transformed historically and in different contexts? While justification of educational practices is increasingly based on authorized knowledge about education, how has the ownership and power of educational knowledge transformed historically and in different  contexts?

The position of education as a discipline has always been controversial: is it a genuine academic subject (science) with its distinctive categories, concepts and theories or just application of conceptual and theoretical tools from other  disciplines? Has the traditional human-centered fixation to certain disciplines – such as psychology, sociology, philosophy, economy – also contributed to environmental, economic and social crisis, which endanger the continuity of human life itself? What counts  as education and educational knowledge is also essential for diversification of educational discipline into sub-fields or even new disciplines. This in turn relates closely to diversification of educational professionals, whose conceptions about education  may fundamentally differ and even contradict each other.


Ilmoittaudu Kasvatuksen historian ja filosofian päiville 28.4. mennessä

Muistathan ilmoittautua Kasvatuksen historian ja filosofian päiville 28.4. mennessä. Päivät järjestetään Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikössä (Åkerlundinkatu 5) 7.-9.6.2017 teemalla Kasvatuksen historian disiplinaariset kamppailut.

Tule mukaan, vaikka ohjelmassa ei olisikaan omaa esitystä! Tapahtuma kutsuu koolle vanhoja ja uusia tuttuja, varttuneita ja nuoria tutkijoita, opiskelijoita ja käytännön toimijoita. Tapahtuma sopii hyvin myös opiskelijoille ja suosittelemme, että osallistumisesta annetaan opintopisteitä, joista kannattaa keskustella esim. oman ohjaajan kanssa. Kaikki teemasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita keskustelemaan ja väittelemään – ensi sijassa historiallisesta ja filosofisesta perspektiivistä  – kasvatuksen moninaisista disiplinaarisista kamppailuista.

Tapahtumassa ei ole ilmoittautumismaksua.

Rekisteröityminen ja lisätietoja: https://equjust.wordpress.com/hifi2017/registration/

Teema: Kasvatuksen historian disiplinaariset kamppailut

Disipliini – kuri, järjestys, oppiaine – kuuluu kasvatuksen ydinkäsitteisiin, niin käytännössä kuin teoriassakin. Ovatko kasvatuskäytännöt väistämättä myös kurinpidollisia, vaikka julkilausutusti sitoutuisivatkin valtauttamiseen ja vapauttamiseen?  Miten käsitykset kurista ovat vaihdelleet historiallisesta ja kulttuurisesta kontekstista toiseen? Kun kasvatuskäytännöt enenevästi oikeutetaan etuoikeutetulla kasvatusta koskevalla tiedolla, miten kasvatustiedon hallinta ja valta muuttunut historiallisesta  ja kulttuurisesta kontekstista toiseen? Kasvatustieteen asema tieteiden joukossa on aina ollut kiistanalainen: onko se itsenäinen tieteenala omine kategorioineen, käsitteineen ja teorioineen, vai muiden tieteenalojen käsitteiden ja teorioiden soveltamista?  Ja onko kasvatustieteen kiinnittyminen tiettyihin ihmiskeskeisiin tieteenaloihin kuten psykologiaan, sosiologiaan, filosofiaan ja taloustieteeseen, osaltaan myötävaikuttanut ympäristöllisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin kriiseihin, jotka voivat vaarantaa  ihmiselämän jatkumisen? Kasvatukseksi ja kasvatustiedoksi tunnustaminen vaikuttaa myös oleellisesti kasvatuksen ja kasvatustieteen jäsentymiseen osa-alueiksi tai jopa uusiksi toiminnan ja tieteen aloiksi. Nämä puolestaan oikeuttavat kasvatustyön eriytymisen  ammatteihin (professioihin), joiden käsitykset kasvatuksesta voivat erota toisistaan merkittävästi tai olla jopa ristiriidassa keskenään.

Tallenna

Tallenna