Below in English

Osana SVV-ohjelman KOSI-hanketta (http://www.vapausjavastuu.fi/kosi-hanke/) järjestettiin Oriveden Kampuksella (https://www.orivedenkampus.fi/tapahtumat/pohinaa-kylille-mita-on-kansalaistoiminnan-demokratian-ja-sivistyksen-paikallisuus/) 17.-18.8.2021 työpaja Pöhinää kylille – mitä on kansalaistoiminnan, demokratian ja sivistyksen paikallisuus? EquJust-ryhmästä mukana olivat Anja, Jenni, Golaleh, Nasrin, Asad ja Satu.

Pienryhmät pohtivat ja ideoivat aiheita vapaan sivistystyön, kansalaisjärjestöjen ja aktivistien sekä kuntapäättäjien alustuspuheenvuorojen tuella ja tutustuen esimerkkinä Eräjärven kylätoimintaan. Kertyneestä aineistosta kootaan ehdotuksia alueellisen ja valtakunnallisen sivistystyön kehittämiseen. Lisätietoja Anja ja Satu.

As part of KOSI-project of SVV-programme, a workshop on Bustling villages – what does localness mean in civic activity, democracy and edification was organized in Orivesi Kampus (https://www.orivedenkampus.fi/tapahtumat/pohinaa-kylille-mita-on-kansalaistoiminnan-demokratian-ja-sivistyksen-paikallisuus/) 17.-18.8.2021. From EquJust-group, Anja, Jenni, Nasrin, Golaleh, Asad and Satu were participating.

The topics were discussed in small groups, with support from experts of popular adult education, CSOs and activists, municipal policymakers, and from the case Eräjärvi village. The outcomes will be developed into recommendations for development of popular adult education at local, regional and national contexts. More information from Anja and Satu.