Current and forthcoming

Including publications from Freedom & Responsibility of Popular Adult Education (SVV) group members and collaborators

Heikkinen, A., Liétzen, L. & Lätti, J. (Submitted). Sex, education and work in transforming economic order. Journal of Education and Work.

Harju, A. & Heikkinen, A. (eds) 2016. Adult Education and the Planetary Condition. Helsinki: FAEA/VST & Freedom and Responsibility of Popular Adult Education programme. [https://issuu.com/svv-ohjelma/docs/adult_educ_planetary_cond_2016.]

Pätäri, J., Heikkinen, A. & Teräsahde, S. 2016. The Responsibility of Nordic Adult Education Research and the Planetary Condition. In A. Harju & A. Heikkinen (Eds.). Adult Education and the Planetary Condition. Helsinki: FAEA/VST & Freedom and Responsibility of Popular Adult Education programme. [https://issuu.com/svv-ohjelma/docs/adult_educ_planetary_cond_2016.]

Heikkinen, A., Lietzén, L. & Lätti, J. (Submitted). “The Secluded and Threatened Utopia” – Transformation of Nordic Equality Politics Facing Global Reality. In A. Harju & A. Heikkinen (Eds.). Adult Education and the Planetary Condition. Helsinki: FAEA/VST & Freedom and Responsibility of Popular Adult Education programme. [https://issuu.com/svv-ohjelma/docs/adult_educ_planetary_cond_2016.]

Heikkinen, A. 2015. Cross-cultural perspectives in shaping vocational education for the future. In G. Molzberger & M. Wahle (eds.) Shaping the Futures of Vocational Education. Bern etc.: Peter Lang.

Heikkinen, A., Pätäri, J. & Teräsahde, S. 2015. Sivistys tutkimuksen ja käytännön yhteisenä missiona. Teoksessa J. Pätäri, A. Turunen & A. Sivenius (toim.) Vapaa, vallaton ja vangittu sivistystyö. SVV-pamfletti 2015. Helsinki: VST. [https://issuu.com/svv-ohjelma/docs/svv_pamfletti_2015.]

Heikkinen, A. 2014a. Emancipation instead of Discipline. In B. Käpplinger, N. Lichte, E. Haberzeth & C. Kulmus (eds.). Changing Configurations of Adult Education in Transitional Times. Berlin: Humboldt University.

Heikkinen, A. & Lassnigg, L. (Eds.) 2015. Myths and Brands in Vocational Education. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. [View extract: http://www.cambridgescholars.com/myths-and-brands-in-vocational-education.]

Kalimasi, P. 2015. Vocational Education beyond Inherited, Indigenous and Contemporary Myths: Experiences and Challenges in Tanzania. In A. Heikkinen & L. Lassnigg (Eds.). Myths and Brands in Vocational Education. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Lietzen, L. & Lätti, J. & Heikkinen, A. 2015. The Myth of Finnish Superwoman. In A. Heikkinen & L. Lassnigg (Eds.). Myths and Brands in Vocational Education. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Manninen, J., Sgier, I., Fleige, M., Thöne-Geyer, B., Kil, M., Možina, E., Danihelková, H., Mallows, D., Duncan, S., Meriläinen, M., Diez, J., Sava, S., Javrh, P., Vrečer, N., Mihajlovic, D., Kecap, E., Zappaterra, P, Kornilow, A., Ebner, R. & Operti, F. 2014. Benefits of Lifelong Learning in Europe – Main Results of the BeLL-Project. Bonn: DIE.

Pätäri, J., Turunen, A. & Sivenius, A. (toim.) 2015. Vapaa, vallaton ja vangittu sivistystyö. Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -pamfletti. Helsinki: VST. [https://issuu.com/svv-ohjelma/docs/svv_pamfletti_2015.]

Salo, P. & Rönnerman, K. 2014. The Nordic Tradition of Educational Action Research – In The Light of Practice Architectures. In. K. Rönnerman & P. Salo (Eds.). Lost in Practice: Transforming Nordic Educational Action Research. Rotterdam: Sense Publishers. pp. 53-71.

Salo, P. 2014. Sivistyksen aika. Kasvatus, 45 (2), 182-183.

Sivenius, A. 2014. Kasvatuksellinen ohjaus itsekasvatukseen. Kasvatus & Aika. 3/2014, 107–109.

Turunen, A. 2013. Den svårfångade fria bildningen – om folkbildning i 2000-talets Finland. Årsbok om folkbildning (159–170). Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning.

Turunen, A. 2013. Sivistystyö sopeuttamisen ja voimaannuttamisen ristipaineessa. Aikuiskasvatus, 33(3), 164–176.

Master’s theses

Lätti, J. 2012. Tasa-arvopolitiikan tavoitteet ja todellisuus. Gender mainstreaming –periaate, tasa-arvopolitiikan käytännöt ja eriarvoisuuden kokemukset yliopistossa. Tampereen yliopisto.

Pätäri, J. 2012. Legitimaatiotulkintoja vapaasta sivistystyöstä: Diskurssianalyyttinen tutkimus. [Discourse analysis on the legitimation of the Finnish liberal adult education.] Tampereen yliopisto [University of Tampere].

Sipilä, O. 2014. ”Se on muovannut minua ihmisenä varmasti parempaan suuntaan ja ollut yksi tapa löytää merkitys omalle elämälle.” Vapaaehtoistoiminta kasvattajana elämänkulussa. Tampereen yliopisto.

Tapanila, K. 2014. ”Ei saa liikaa sammaloitua.” Uramenestyksen ja elinikäisen oppimisen merkitys yksilöllisissä urakäsityksissä ja uratarinoissa. Tampereen yliopisto.

Advertisements