Current and forthcoming

2019

Harju, A., Pätäri, J., Saviniemi, S. & Teräsahde S. (tulossa). Vapaan sivistystyön oppilaitokset ja ohjaus. Teoksessa J. Pätäri, S. Teräsahde, A. Harju, J. Manninen & A. Heikkinen (toim.) Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä. Helsinki: OKM & VST.

Heikkinen, A. (tulossa). Vapaan sivistystyön aatteet ja ideologiat. Teoksessa J. Pätäri, S. Teräsahde, A. Harju, J. Manninen & A. Heikkinen (toim.) Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä. Helsinki: OKM & VST.

Heikkinen, A. Pätäri, J. & Teräsahde, S. (forthcoming). Disciplinary struggles in and between adult, vocational and general education in the Academy – lessons from Finland. In A. Heikkinen, G. Molzberger & J. Pätäri (eds.) Disciplinary Struggles in the History of Education. Tampere: Tampere University Press.

Pastuhov, A. & Pätäri, J. (forthcoming). Forskning om folkbildning i Finland – historisk framväxt och nutida tendenser. Årsbok om folkbildningsforskning. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning.

Pätäri, J., Harju, A. & Ojakangas, A. (tulossa). Kirjastotoiminta vapaana kansansivistystyönä. Teoksessa J. Pätäri, S. Teräsahde, A. Harju, J. Manninen & A. Heikkinen (toim.) Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä. Helsinki: OKM & VST.

Pätäri, J. (tulossa). Vapaan sivistystyön akateeminen tutkimus ja sivistystyöntekijöiden koulutus. Teoksessa J. Pätäri, S. Teräsahde, A. Harju, J. Manninen & A. Heikkinen (toim.) Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä. Helsinki: OKM & VST.

Pätäri, J., Teräsahde, S., Harju, A, Manninen, J. & Heikkinen, A. (toim.) (tulossa). Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä. Helsinki: OKM & VST.

Pätäri, J., Teräsahde S., Harju, A., Manninen J. & Heikkinen, A. (tulossa). Ajankohtaisia näkökulmia vapaan sivistystyön rooliin, asemaan ja merkitykseen. Teoksessa J. Pätäri, S. Teräsahde, A. Harju, J. Manninen & A. Heikkinen (toim.) Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä. Helsinki: OKM & VST.

2018

Heikkinen, A. (2018). Ammattisivistyksen lupaus antroposeenin/kapitaloseenin aikakaudella. Teoksessa J. Tähtinen, J. Hilpelä & R. Ikonen (toim.) Sivistys ja kasvatus eilen ja tänään. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian vuosikirja 2018.

Heikkinen, A., Liétzen, L. & Lätti, J. (2018). Sex, education and work in transforming economic order. Journal of Education and Work.

2017

Aaltonen, M., Lehto, A., Pennanen, T. & Teräsahde, S. (2017) Hyvässä iskussa eteenpäin – muutosjohtaminen Tampereen yliopiston hallintopalveluiden uudistuksessa. In J. Kivistö & V. Kohtamäki (Eds.) Tampereen korkeakouluhallinnon ja -johtamisen ohjelma asiantuntijoille: KOHA – ideasta innovaatioksi. Tampere: School of Management, University of Tampere. <https://tampub.uta.fi/handle/10024/101801&gt;.

Heikkinen, A. (2017). “Land and People of Our Own”. Rivalries in Finnish adult education, 1870–1960. Spurensuche 25/26, 196–208.

Lätti, J. (2017) Individualized sex equality in transforming Finnish academia. European Educational Research Journal 16(2-3), Special Issue: Gender and Work/Life Interferences in Scientific Careers. 258–276.

Pätäri, J. & Kupiainen, R. (2017). Koulutaulujen Suomi. Teoksessa M. Mäkiranta, U. Piela & E. Timonen (toim.) Näkyväksi sepitetty maa: näkökulmia Suomen visualisointiin. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 58–77. (Kalevalaseuran vuosikirja 96).

Suonsyrjä, S., Suutari, M. & Teräsahde, S. (2017). An evaluation of U-Multirank as a tool for quality assurance in higher education. In J. Kivistö & V. Kohtamäki (Eds.) Tampereen korkea-kouluhallinnon ja -johtamisen ohjelma asiantuntijoille: KOHA – ideasta innovaatioksi. Tampere: School of Management, University of Tampere. <https://tampub.uta.fi/handle/10024/101801&gt;.

2016

Harju, A. & Heikkinen, A. (eds.) (2016). Adult Education and the Planetary Condition. Helsinki: FAEA/VST & Freedom and Responsibility of Popular Adult Education programme. [https://issuu.com/svv-ohjelma/docs/adult_educ_planetary_cond_2016.]

Pätäri, J., Heikkinen, A. & Teräsahde, S. (2016). The Responsibility of Nordic Adult Education Research and the Planetary Condition. In A. Harju & A. Heikkinen (Eds.). Adult Education and the Planetary Condition. Helsinki: FAEA/VST & Freedom and Responsibility of Popular Adult Education programme. [https://issuu.com/svv-ohjelma/docs/adult_educ_planetary_cond_2016.]

Heikkinen, A., Lietzén, L. & Lätti, J. (2016). “The Secluded and Threatened Utopia” – Transformation of Nordic Equality Politics Facing Global Reality. In A. Harju & A. Heikkinen (Eds.). Adult Education and the Planetary Condition. Helsinki: FAEA/VST & Freedom and Responsibility of Popular Adult Education programme. [https://issuu.com/svv-ohjelma/docs/adult_educ_planetary_cond_2016.]

2015

Heikkinen, A. (2015). Cross-cultural perspectives in shaping vocational education for the future. In G. Molzberger & M. Wahle (eds.) Shaping the Futures of Vocational Education. Bern etc.: Peter Lang.

Heikkinen, A., Pätäri, J. & Teräsahde, S. (2015). Sivistys tutkimuksen ja käytännön yhteisenä missiona. Teoksessa J. Pätäri, A. Turunen & A. Sivenius (toim.) Vapaa, vallaton ja vangittu sivistystyö. SVV-pamfletti 2015. Helsinki: VST. [https://issuu.com/svv-ohjelma/docs/svv_pamfletti_2015.]

Heikkinen, A. & Lassnigg, L. (Eds.) (2015). Myths and Brands in Vocational Education. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. [View extract: http://www.cambridgescholars.com/myths-and-brands-in-vocational-education.]

Kalimasi, P. (2015). Vocational Education beyond Inherited, Indigenous and Contemporary Myths: Experiences and Challenges in Tanzania. In A. Heikkinen & L. Lassnigg (Eds.). Myths and Brands in Vocational Education. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Lietzen, L. & Lätti, J. & Heikkinen, A. (2015). The Myth of Finnish Superwoman. In A. Heikkinen & L. Lassnigg (Eds.). Myths and Brands in Vocational Education. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Pätäri, J., Turunen, A. & Sivenius, A. (toim.) (2015). Vapaa, vallaton ja vangittu sivistystyö. Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -pamfletti. Helsinki: VST. [https://issuu.com/svv-ohjelma/docs/svv_pamfletti_2015.]

2014-2013

Heikkinen, A. (2014). Emancipation instead of Discipline. In B. Käpplinger, N. Lichte, E. Haberzeth & C. Kulmus (eds.). Changing Configurations of Adult Education in Transitional Times. Berlin: Humboldt University.

Master’s theses

Lätti, J. 2012. Tasa-arvopolitiikan tavoitteet ja todellisuus. Gender mainstreaming –periaate, tasa-arvopolitiikan käytännöt ja eriarvoisuuden kokemukset yliopistossa. Tampereen yliopisto.

Pätäri, J. 2012. Legitimaatiotulkintoja vapaasta sivistystyöstä: Diskurssianalyyttinen tutkimus. [Discourse analysis on the legitimation of the Finnish liberal adult education.] Tampereen yliopisto [University of Tampere].

Sipilä, O. 2014. ”Se on muovannut minua ihmisenä varmasti parempaan suuntaan ja ollut yksi tapa löytää merkitys omalle elämälle.” Vapaaehtoistoiminta kasvattajana elämänkulussa. Tampereen yliopisto.

Tapanila, K. 2014. ”Ei saa liikaa sammaloitua.” Uramenestyksen ja elinikäisen oppimisen merkitys yksilöllisissä urakäsityksissä ja uratarinoissa. Tampereen yliopisto.

Oikari, J. 2018. Tässä elämä on. Toimintatutkimus turvapaikanhakijoiden ohjauksesta ja sen kehittämisestä. [This is life. Action research regarding on asylum seeker counselling and developing the councelling process.] Tampereen yliopisto.

Advertisements