Current and forthcoming

2022

Heikkinen, A., Kannisto, T., Manninen, J., Molzberger, G. (2022). Bildung-gospel in adult education – reflections on Bildung-gospel: a salvation to wicked problems – online seminar on February 9th, 2022. Forthcoming.

Tapanila, K. (2022). Työn merkityksellisyyden rakentaminen osana tutkija-opettajien ammatillista kasvua muuttuvassa yliopistossa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/handle/10024/140061.

Heikkinen, A., Hjerppe, I., Kahelin, A., Kahelin, R., Koppanen, P. (2022). Pöhinää kylille – mitä on kansalaistoiminnan, demokratian ja sivistyksen paikallisuus. Kulttuuriosuuskunta Pro Orivesi. http://www.vapausjavastuu.fi/wp-content/uploads/2022/04/Pohinaakylille_2022_raportti_Orivesi.pdf.

2021

Jinia N.J., Asaduzzaman M. (2021). Gender Inequality and Sustainable Development. In: Leal Filho W., Azul A.M., Brandli L., Lange Salvia A., Özuyar P.G., Wall T. (eds) Reduced Inequalities. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71060-0_3-1

Heikkinen, A., Pätäri, J. (2021). Kansalaistieteen kutsu. Aikuiskasvatus, 41(2), 170–178. https://doi.org/10.33336/aik.109327.

Kotkas, K., Heikkinen, A., Jögi, L. (2021). Clinical Teaching as a Challenge in Transforming the Nursing Profession in Estonia. Professions and Professionalism, 11(2). https://doi.org/10.7577/pp.3995.

Heikkinen, A., (2021). Historical Context of Youth (Finland). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury Academic. http://dx.doi.org/10.5040/9781350996533.002.

2020

Alam, SM, Atukutzwe, F., Cheng, J., Heikkinen, A., Jinia, N., Korkka, M., Muturi, K., Yli-Arvela, R. (Forthcoming). Vocational education for sustainable development in the era of the Capitalocene. Tampere University, Finland.

Alam, SM and Hossain, Mohammad Zulfiquar (2020). Governing Urban Climate in Bangladesh: An insight to Dhaka Megacity in Bangladesh. International Journal of Interdisciplinary Research and Innovations (IJIRI). Volume:08, Issue:01, India.

Alam, SM (2020). Institutional Capacity Building in Urban Governance in Bangladesh: the case of City Corporations in Dhaka. International Research Journal of Social Science and Management. Volume:09, Number:11, Singapore.

Alam, SM (2020). Transforming work environment into a learning environment: An analysis on theoretical perspectives. International Research Journal of Social Science and Management, Volume:09, Number:12, Singapore.

Alam, SM (2020). The practice of Institutional Capacity Building: A study of Dhaka City Corporations in Bangladesh. International Research Journal of Social Science and Management. Volume:08, Issue:01, pp.303-310, India.

Alam, SM and Jinia, Nasrin (2020). Social and economic inequality limits Sustainable Development: a gender disparity perspective of Bangladesh. Abstract in conference proceedings of the international Conference on Sustainability and Sustainable Development in Islamic University of Bangladesh.

Dernbach-Stolz, Stefanie (2020). Nationale Reformen in Trasn-nationalen Kontext. Eine vergleichende Studie zur Berufsbildung in Finnland und der Schweiz aus der Perspektive des lebenslangen Lernens. Dr thesis. Zurich Universität.

Heimo, S., Tapanila, K., Ojapelto, A. & Heikkinen, A. (2020). The potential of peer guidance in empowering migrants for employment. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults 11(3), 335–348. Helsinki: Vapaa Sivistystyö ry. doi: 10.3384/rela.2000-7426.ojs1685

Heimo, S., Tapanila, K., Ojapelto, A., & Heikkinen, A. (2020). ”Voimaannuttava vapaaehtoinen vertaisohjaus” aikuiskasvatuspolitiikkaa muovaamassa: Esimerkki maahanmuuttajien työllistämishankkeesta. Aikuiskasvatus, 40(4), 290-304.

Heikkinen, A. (2020). Vocational Education and Culture – An outdated connection? In Eigenmann, P., Gonon, P., Weil, M. (eds). Opening and extending vocational education. Bern: Peter Lang.

Jinia, N.J. and Asaduzzaman, M. (2020) Empowerment of Civil Society, in (Eds.) Filho, W.L. et. al. Encyclopedia of UN Sustainable Development Goals: Reduced Inequalities, Springer Nature Switzerland AG 2020W.

Jinia, N.J. and Asaduzzaman, M. (Accepted, forthcoming) Gender Inequality. In (Eds.) Filho, W.L. et. al. Encyclopedia of UN Sustainable Development Goals: Reduced Inequalities, Springer Nature Switzerland AG 2020W.

Jinia, N. J., Kohtamäki, V., Nabawanka, P., & Zheng, G. (Forthcoming). Gender equality in academic leadership: Bangladesh, China, Finland and Uganda. Faculty of Management and Business, Tampere University.

Kinyaduka, B. (2020). Implementing Instructional Models and Developing Lifelong Learning Attitude in Selected Tanzania Higher Education Institutions. Dr thesis. Mzumbe University.

Kotkas, K., Heikkinen, A., & Jögi, L. (2020). The meaning making of patient teaching: the transformation in Estonian nurse students’ interpretations during clinical practice. Journal of Education for Health.

Makrooni, G. (2020). From challenge to empowerment: Cross cultural experiences and perceptions of First-Generation Migrant Family Student. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(3), 112-128.

Makrooni, G., & Ropo, E. (2021). Academic Learners in Finland: The Experiences and Perceptions of First Generation Migrant Family Students in Higher Education. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 8(1), 85-106. http://dx.doi.org/10.29333/ejecs/597

Ojapelto, A., Heimo, S. & Tapanila, K., Heikkinen, A. (2020). Empowering Migrants for Employment -hankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen raportti. Tampereen yliopisto.

Pastuhov, A. & Pätäri, J. (2020). Folkbildningsforskning i Finland – historisk framväxt och nutida tendenser. I K. Abrahamsson, L. Eriksson, M. Myrstener, L. Svensson & T. Persson (eds.) Folkbildning och forskning årsbok 2020. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning.

Tapanila, K. (2020). Akateemisen työn merkityksellisyys ja yliopiston muuttuvat vaatimukset. Aikuiskasvatus 40 (1), 36–51.

Tapanila, K., Heimo, S., Ojapelto, A., Heikkinen, A., Hoens, S. & De Donder, L. (2020). Report on the impacts of the Empowering Migrants for Employment project. Tampere University & Vrije Universiteit Brussel.

Tapanila, K., Ojapelto, A. & Heimo, S. (2020). Ote työhön -hankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen raportti. Tampereen yliopisto.

Teräsahde, S. (2020). Aikuiskasvatustoimijoiden mielikuvia tutkimuksen ja politiikanteon suhteesta ja vuorovaikutuksesta. Aikuiskasvatus, 40(4), 272-289.

2019

Harju, A., Pätäri, J., Saviniemi, S. & Teräsahde S. (2019). Vapaan sivistystyön oppilaitokset ja ohjaus. Teoksessa J. Pätäri, S. Teräsahde, A. Harju, J. Manninen & A. Heikkinen (toim.) Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä. Helsinki: OKM & VST.

Heikkinen, A. (2019). Vapaan sivistystyön aatteet ja ideologiat. Teoksessa J. Pätäri, S. Teräsahde, A. Harju, J. Manninen & A. Heikkinen (toim.) Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä. Helsinki: OKM & VST.

Heikkinen, A. Pätäri, J. & Teräsahde, S. (2019). Disciplinary struggles in and between adult, vocational and general education in the Academy – lessons from Finland. In A. Heikkinen, G. Molzberger & J. Pätäri (eds.) Disciplinary Struggles in the History of Education. Tampere: Tampere University Press.

Jinia, N.J. and Asaduzzaman, M. (2019) Partnership between state and civil society in Bangladesh: In search of a theoretical framework, Journal of Politics & Administration, 5(1&2):37-64, Islamic University, Kushtia, Bangladesh.

Kinyaduka, B., Heikkinen, A., & Kalimasi, P. (2019). Developing Responsibility for Learning in Higher Education in Tanzania: Experiences from Undergraduate Programmes. American Journal of Teaching and Learning, 4(1), 62-69.

Makrooni. G. (December 2019). “Being a First-Generation Migrant Family Student in Finland: Perceptions and Experiences of the Educational Journey to Higher Education.” Journal of Ethnic and Cultural Studies ISSN:2149-1291, Vol6, No 3, P. 157-170. http://www.ejecs.org/index.php/JECS/article/view/293

Pastuhov, A. & Pätäri, J. (forthcoming). Forskning om folkbildning i Finland – historisk framväxt och nutida tendenser. Årsbok om folkbildningsforskning. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning.

Pätäri, J., Harju, A. & Ojakangas, A. (2019). Kirjastotoiminta vapaana kansansivistystyönä. Teoksessa J. Pätäri, S. Teräsahde, A. Harju, J. Manninen & A. Heikkinen (toim.) Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä. Helsinki: OKM & VST.

Pätäri, J. (2019). Vapaan sivistystyön akateeminen tutkimus ja sivistystyöntekijöiden koulutus. Teoksessa J. Pätäri, S. Teräsahde, A. Harju, J. Manninen & A. Heikkinen (toim.) Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä. Helsinki: OKM & VST.

Pätäri, J., Teräsahde, S., Harju, A, Manninen, J. & Heikkinen, A. (toim.) (2019). Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä. Helsinki: OKM & VST.

Pätäri, J., Teräsahde S., Harju, A., Manninen J. & Heikkinen, A. (2019). Ajankohtaisia näkökulmia vapaan sivistystyön rooliin, asemaan ja merkitykseen. Teoksessa J. Pätäri, S. Teräsahde, A. Harju, J. Manninen & A. Heikkinen (toim.) Vapaa sivistystyö eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön rooli, asema ja merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulutusjärjestelmässä. Helsinki: OKM & VST.

2018

Heikkinen, A. (2018). Ammattisivistyksen lupaus antroposeenin/kapitaloseenin aikakaudella. Teoksessa J. Tähtinen, J. Hilpelä & R. Ikonen (toim.) Sivistys ja kasvatus eilen ja tänään. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian vuosikirja 2018.

Heikkinen, A., Lilja, N., Metteri, A. 2018. Yliopiston eetosta etsimässä – kokeiluja ja kokemuksia poikkitieteellisestä altistumisesta aikakauden polttaville kysymyksille. (Searching for the ethos of university – experiments and experiences from cross-disciplinary exposure to burning issues of the era) Aikuiskasvatus 4/2018.

Heikkinen, A., Peltonen, S. 2018. Paradoxes of transnational mobility and superdiversity – reactions of university towards the ”refugee crisis” (in Finnish). Haltia, N. et al (eds.). Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? Jyväskylä: Research in Educational Sciences.

2017

Aaltonen, M., Lehto, A., Pennanen, T. & Teräsahde, S. (2017) Hyvässä iskussa eteenpäin – muutosjohtaminen Tampereen yliopiston hallintopalveluiden uudistuksessa. In J. Kivistö & V. Kohtamäki (Eds.) Tampereen korkeakouluhallinnon ja -johtamisen ohjelma asiantuntijoille: KOHA – ideasta innovaatioksi. Tampere: School of Management, University of Tampere. <https://tampub.uta.fi/handle/10024/101801&gt;.

Heikkinen, A. (2017). “Land and People of Our Own”. Rivalries in Finnish adult education, 1870–1960. Spurensuche 25/26, 196–208.

Heikkinen, A. 2017. Sharing and Caring. In Käyhkö, K. et al (eds.). Open the Doors! Migrants in Higher Education. UNIPID & University of Jyväskylä.

Lätti, J. (2017) Individualized sex equality in transforming Finnish academia. European Educational Research Journal 16(2-3), Special Issue: Gender and Work/Life Interferences in Scientific Careers. 258–276.

Pätäri, J. & Kupiainen, R. (2017). Koulutaulujen Suomi. Teoksessa M. Mäkiranta, U. Piela & E. Timonen (toim.) Näkyväksi sepitetty maa: näkökulmia Suomen visualisointiin. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 58–77. (Kalevalaseuran vuosikirja 96).

Suonsyrjä, S., Suutari, M. & Teräsahde, S. (2017). An evaluation of U-Multirank as a tool for quality assurance in higher education. In J. Kivistö & V. Kohtamäki (Eds.) Tampereen korkea-kouluhallinnon ja -johtamisen ohjelma asiantuntijoille: KOHA – ideasta innovaatioksi. Tampere: School of Management, University of Tampere. <https://tampub.uta.fi/handle/10024/101801&gt;.

2016

Harju, A. & Heikkinen, A. (eds.) (2016). Adult Education and the Planetary Condition. Helsinki: FAEA/VST & Freedom and Responsibility of Popular Adult Education programme. [https://issuu.com/svv-ohjelma/docs/adult_educ_planetary_cond_2016.]

Pätäri, J., Heikkinen, A. & Teräsahde, S. (2016). The Responsibility of Nordic Adult Education Research and the Planetary Condition. In A. Harju & A. Heikkinen (Eds.). Adult Education and the Planetary Condition. Helsinki: FAEA/VST & Freedom and Responsibility of Popular Adult Education programme. [https://issuu.com/svv-ohjelma/docs/adult_educ_planetary_cond_2016.]

Heikkinen, A., Lietzén, L. & Lätti, J. (2016). “The Secluded and Threatened Utopia” – Transformation of Nordic Equality Politics Facing Global Reality. In A. Harju & A. Heikkinen (Eds.). Adult Education and the Planetary Condition. Helsinki: FAEA/VST & Freedom and Responsibility of Popular Adult Education programme. [https://issuu.com/svv-ohjelma/docs/adult_educ_planetary_cond_2016.]

2015

Heikkinen, A. (2015). Cross-cultural perspectives in shaping vocational education for the future. In G. Molzberger & M. Wahle (eds.) Shaping the Futures of Vocational Education. Bern etc.: Peter Lang.

Heikkinen, A., Pätäri, J. & Teräsahde, S. (2015). Sivistys tutkimuksen ja käytännön yhteisenä missiona. Teoksessa J. Pätäri, A. Turunen & A. Sivenius (toim.) Vapaa, vallaton ja vangittu sivistystyö. SVV-pamfletti 2015. Helsinki: VST. [https://issuu.com/svv-ohjelma/docs/svv_pamfletti_2015.]

Heikkinen, A. & Lassnigg, L. (Eds.) (2015). Myths and Brands in Vocational Education. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. [View extract: http://www.cambridgescholars.com/myths-and-brands-in-vocational-education.]

Kalimasi, P. (2015). Vocational Education beyond Inherited, Indigenous and Contemporary Myths: Experiences and Challenges in Tanzania. In A. Heikkinen & L. Lassnigg (Eds.). Myths and Brands in Vocational Education. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Lietzen, L. & Lätti, J. & Heikkinen, A. (2015). The Myth of Finnish Superwoman. In A. Heikkinen & L. Lassnigg (Eds.). Myths and Brands in Vocational Education. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Pätäri, J., Turunen, A. & Sivenius, A. (toim.) (2015). Vapaa, vallaton ja vangittu sivistystyö. Sivistystyön Vapaus ja Vastuu -pamfletti. Helsinki: VST. [https://issuu.com/svv-ohjelma/docs/svv_pamfletti_2015.]

2014-2013

Heikkinen, A. (2014). Emancipation instead of Discipline. In B. Käpplinger, N. Lichte, E. Haberzeth & C. Kulmus (eds.). Changing Configurations of Adult Education in Transitional Times. Berlin: Humboldt University.

Master’s theses

Lätti, J. 2012. Tasa-arvopolitiikan tavoitteet ja todellisuus. Gender mainstreaming –periaate, tasa-arvopolitiikan käytännöt ja eriarvoisuuden kokemukset yliopistossa. Tampereen yliopisto.

Pätäri, J. 2012. Legitimaatiotulkintoja vapaasta sivistystyöstä: Diskurssianalyyttinen tutkimus. [Discourse analysis on the legitimation of the Finnish liberal adult education.] Tampereen yliopisto [University of Tampere].

Sipilä, O. 2014. ”Se on muovannut minua ihmisenä varmasti parempaan suuntaan ja ollut yksi tapa löytää merkitys omalle elämälle.” Vapaaehtoistoiminta kasvattajana elämänkulussa. Tampereen yliopisto.

Tapanila, K. 2014. ”Ei saa liikaa sammaloitua.” Uramenestyksen ja elinikäisen oppimisen merkitys yksilöllisissä urakäsityksissä ja uratarinoissa. Tampereen yliopisto.

Oikari, J. 2018. Tässä elämä on. Toimintatutkimus turvapaikanhakijoiden ohjauksesta ja sen kehittämisestä. [This is life. Action research regarding on asylum seeker counselling and developing the councelling process.] Tampereen yliopisto.

Heimo, S. 2019. “Mitä me saatiin koulutuksesta, me annetaan niille”: maahanmuuttajien vertaisasiantuntijuus Ote työhön -hankkeen työelämäohjaajakoulutuksessa. Tampereen yliopisto.

Ojapelto, A. (Forthcoming). Integration for employability? Transforming discourses in integration training for adults. MA thesis. Tampere University.